delâlet etmek


delâlet etmek
1. yol göstermek.
2. anlamına gelmek.

Osmanli Türkçesİ sözlüğü . 2015.

Look at other dictionaries:

  • delalet etmek — 1) yol göstermek 2) göstermek, anlatmak, demeye gelmek Meğer fazla süs zenginliğe değil, fukaralığa delalet edermiş. A. Haşim 3) belirtmek Halep içinde bahara delalet eden işaret yoktur. R. H. Karay …   Çağatay Osmanlı Sözlük

  • delalet — is., esk., Ar. delālet 1) Kılavuzluk, aracılık Hemşehrilerinden birinin delaletiyle, senet sahiplerinin her birini ayrı ayrı öğrendi. E. E. Talu 2) mec. İz, işaret Atasözü, Deyim ve Birleşik Fiiller delalet etmek …   Çağatay Osmanlı Sözlük

  • DELALET — Delil olmak. Yol göstermek. Kılavuzluk. Doğru yolu bulmakta insanlara yardım etmek. * İşaret …   Yeni Lügat Türkçe Sözlük

  • yedmek — yapışup çeküp götürmek, delalet etmek, çekmek …   Çağatay Osmanlı Sözlük

  • BELKIS — Süleyman (A.S.) zamanında, Yemen de Sebe şehrinde hükümet süren Himyerîlerden bir melikedir. Süleyman (A.S.) bunu Filistin e çağırdı, geldi ve iman etti. (Bak: Taht ı Belkıs)(Hz. Süleyman (A.S.) Taht ı Belkısı yanına celb etmek için,… …   Yeni Lügat Türkçe Sözlük

  • TAZAMMUN — İhtiva etmek. İçine almak. İçinde başka şeyleri havi olmak. Muhit olmak. * Tazmini kabul etmek. Kefil olmak. * Man: Lâfzın, mevzuu olduğu mânanın cüz üne delâlet etmesi …   Yeni Lügat Türkçe Sözlük

  • İHTİDA — Hidayete ermek. Delâlet ve irşadı kabul edip doğru yola girmek. Allah a ve Resül ü Ekrem Aleyhissalâtü Vesselâm Efendimize iman etmek. * Başkasına tekaddüm etmek …   Yeni Lügat Türkçe Sözlük

  • CELB-İ SURET — Uzakta olan bir şeyin sûretini resmini yanına getirmek.(... Hz. Süleyman (A.S.) taht ı Belkıs ı yanına celbetmek için vezirlerinden bir âlim i ilm i celb dedi: Gözünü açıp kapayıncaya kadar sizin yanınızda o tahtı hazır ederim. olan hâdise i… …   Yeni Lügat Türkçe Sözlük

  • CEM' — (C.: Cümu) Hurmanın iyi olmayanı. Farklı şeyleri bir yere getirmek mânasına mastar. * Az olarak cemaat için isim olur. * Toplama. Bir yere getirme, biriktirme. Yığma. * Gr: Arabçada (ve tesniye olmayan dillerde) ikiden çok olan şeylere delâlet… …   Yeni Lügat Türkçe Sözlük

  • ŞAHADET — (Şehâdet) Şâhidlik. * Bir şeyin doğruluğuna inanmak. * Delâlet. Alâmet, işaret, iz. * Allah (C.C.) rızâsı yolunda hayatını fedâ etmek. Din için muharebeden şehitlik. (Bak: Şehid …   Yeni Lügat Türkçe Sözlük